ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΣ

Στο Mediprint Center, το μοναδικό και πρότυπο κέντρο διαχείρισης ιατρικού φακέλου για την Ελλάδα και το Εξωτερικό, χρησιμοποιούμε τον πιο σύγχρονο και πιστοποιημένο εξοπλισμό για Αντίγραφα, Ψηφιοποίηση και Εκτύπωση Ιατρικών Εξετάσεων και εγγυόμαστε  υψηλή ακρίβεια, άριστη ποιότητα, ταχύτητα και εξαιρετικά προσιτές τιμές.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τα αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων αφορούν τόσο εξετάσεις που απεικονίζονται σε film νοσοκομειακού τύπου* , όσο και εξετάσεις που απεικονίζονται σε χαρτί.

Αναλυτικά, αναπαράγουμε με 100% πιστότητα αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων από film νοσοκομειακού τύπου  σε film νοσοκομειακού τύπου ή από χαρτί σε χαρτί τα εξής:

Αντίγραφα Αξονικής Τομογραφίας (CT)

Αντίγραφα Μαγνητικής τομογραφίας (MRI)

Αντίγραφα Ακτινογραφίας (XRAY)

Αντίγραφα Μαστογραφίας (MG)

Αντίγραφα Σπινθηρογραφήματος (PET SCAN)

Αντίγραφα Αγγειογραφίας (DGA)

Αντίγραφα Στεφανιογραφίας

Αντίγραφα Υπέρηχου (US)

Αντίγραφα Πανοραμικής Στόματος

*(Τα films νοσοκομειακού τύπου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αντιγράφων είναι επώνυμα (Agfa) και πιστοποιημένα για την άριστη ποιότητα τους)

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ψηφιοποίηση ιατρικών εξετάσεων αφορά την αποθήκευση οποιασδήποτε απεικονιστικής εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή δηλαδή σε CD ή DVD.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιείται ευρέως από ιατρούς και νοσηλευτικά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής. Τα τελευταία 2 χρόνια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από Έλληνες ιατρούς.

Αναλυτικά αναλαμβάνουμε:

Ψηφιοποίηση Αξονικής Τομογραφίας (CT)

Ψηφιοποίηση Μαγνητικής τομογραφίας (MRI)

Ψηφιοποίηση Ακτινογραφίας (XRAY)

Ψηφιοποίηση Μαστογραφίας (MG)

Ψηφιοποίηση Σπινθηρογραφήματος (PET SCAN)

Ψηφιοποίηση Αγγειογραφίας (DGA)

Ψηφιοποίηση Στεφανιογραφίας

Ψηφιοποίηση Υπέρηχου (US)

Ψηφιοποίηση Πανοραμικής Στόματος

Έτσι, το κάθε film νοσοκομειακού τύπου ψηφιοποιείται και επεξεργάζεται αναλόγως της χρήσης της οποίας προορίζεται , και αποθηκεύεται σε CD ή DVD, σε αρχεία τύπου JPEG (για αναφορική χρήση) κατάλληλα για οποιαδήποτε ιατρική χρήση.

Ο τρόπος αυτός βοηθά στην αποθήκευση όσο το δυνατόν περισσότερου υλικού σε ένα ηλεκτρονικό μέσο, ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των απαιτούμενων ιατρικών δεδομένων του ασθενούς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET

Η συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιείται ευρέως από Νοσηλευτικά Ιδρύματα ,Κλινικές και Πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης. Αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες αποστολής ιατρικών εξετάσεων, διότι αποτελεί την γρηγορότερη και ασφαλέστερη επικοινωνία με τον αποδέκτη (π.χ. ιατρό ή νοσηλευτικό ίδρυμα). Έτσι, μετατρέπουμε οποιαδήποτε ιατρική εξέταση σε ψηφιακή μορφή (JPEG) πράγμα το οποίο μας επιτρέπει την αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Το αποτέλεσμα είναι ο αποδέκτης να λαμβάνει άμεσα τις απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ιατρικού περιστατικού.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εκτυπώνουμε σε film νοσοκομειακού τύπου τις ιατρικές εξετάσεις που σας δίνει το Νοσοκομείο ή το Διαγνωστικό Κέντρο σε CD ή DVD.

Μέσω του υπερσύγχρονου εκτυπωτή μας εγγυόμαστε για την άριστη και με 100% πιστότητα εκτύπωσης των ιατρικών εξετάσεων.

Αναλυτικά αναλαμβάνουμε:

Εκτύπωση Αξονικής Τομογραφίας (CT)

Εκτύπωση Μαγνητικής τομογραφίας (MRI)

Εκτύπωση Ακτινογραφίας (XRAY)

Εκτύπωση Μαστογραφίας (MG)

Εκτύπωση Σπινθηρογραφήματος (PET SCAN)

Εκτύπωση Αγγειογραφίας (DGA)

Εκτύπωση Στεφανιογραφίας

Εκτύπωση Υπέρηχου (US)

Εκτύπωση Πανοραμικής Στόματος

Ακολουθήστε τον online οδηγό μας και ζητήστε μια προσφορά σύμφωνα με τις ανάγκες σας