ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ
ΙΑΤΡΟΥΣ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

Το Mediprint Center έχοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στη νοσηλεία στο εξωτερικό, σας παρέχει επαγγελματικές και αξιόπιστες ιατρικές μεταφράσεις.

Η ομάδα του Mediprint Center αποτελείται από ιατρούς, βιολόγους, φαρμακοποιούς και εξειδικευμένους μεταφραστές στην ιατρική και φαρμακευτική ορολογία εξασφαλίζοντας για εσάς την ακρίβεια, την υψηλή ποιότητα, την εχεμύθεια, τη ταχύτητα καθώς και την άμεση διαθεσιμότητα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της ιατρικής μετάφρασης στη γλώσσα της επιλογής σας.

Οι γλώσσες που αναλαμβάνουμε είναι από και προς:

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Οι ιατρικες μεταφρασεις που αναλαμβανουμε

Γνωματεύσεις Αξονικής Τομογραφίας (CT)

Γνωματεύσεις Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI)

Γνωματεύσεις Σπινθηρογραφήματος (PET SCAN)

Γνωματεύσεις Ακτινογραφίας (XRAY)

Γνωματεύσεις Μαστογραφίας (MG)

Γνωματεύσεις Αγγειογραφίας (DGA)

Γνωματεύσεις Στεφανιογραφίας

Γνωματεύσεις Βιοψίας

Γνωματεύσεις Κυτταρολογικής Έκθεσης

Γνωματεύσεις Ιστολογικής Έκθεσης

Αιματολογικές Εξετάσεις

Ουρολογικές Εξετάσεις

Βιοχημικές Εξετάσεις

Γυναικολογικές Εξετάσεις

Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς

Ιατρικά Πορίσματα

Ιατρικές Εκθέσεις

Εξιτήρια Νοσοκομείων

Ιατρικά Έγγραφα για Ασφαλιστικά Ταμεία/Φορείς*

Τιμολόγια Νοσηλείας και νοσοκομείου

Ιατρικά Πρωτόκολλα

Έντυπα Ενημερωμένης Συγκατάθεσης (ICF)

Ενημερωτικά Φυλλάδια Ασθενών (PIL)

Έντυπα Παρουσίασης Περιστατικού (CRF)

Περιλήψεις Χαρακτηριστικών Προϊόντος (SPC)

Γενικά Ρυθμιστικά Έγγραφα*

Ιατρικά Ερωτηματολόγια

Κλινικές Μελέτες

Οδηγίες Χρήσεως Φαρμάκων & Προδιαγραφών Ιατρικών Σκευασμάτων

*Αναλαμβάνουμε την επικύρωση των μεταφράσεων σας μέσω των εξειδικευμένων δικηγόρων του Mediprint Center, πράγμα που τις καθιστά επίσημες μεταφράσεις για οποιαδήποτε χρήση.

Ακολουθήστε τον online οδηγό μας και ζητήστε μια προσφορά σύμφωνα με τις ανάγκες σας